เชื้อดื้อยา ปัญหาใหญ่ในผู้ป่วย
67 views
0
0

เชื้อดื้อยา ปัญหาใหญ่ในผู้ป่วย
ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ : ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย