วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมือง ในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2566
107 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก
ตำแหน่ง - ประธานคณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
ประเด็น - วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมือง ในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2566

รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก ประธานคณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย กล่าวกับจุฬาเรดิโอพลัส ถึงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ผ่านมาว่า การที่ ผศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครในนามอิสระได้คะแนนเสียงกว่าล้านสามแสนคะแนนนั้นไม่ได้เหนือความคาดหมายมากนัก ซึ่งมาจากฐานประชากรที่มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับผู้ที่ยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกใครแต่ชื่นชอบความเป็นกลางของ ผศ.ดร.ชัชชาติ และอยากให้เข้ามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร รวมถึงกลุ่มผู้สมัครคนอื่นแม้จะมีตัวเลือกที่มากขึ้น แต่ก็กลายเป็นการตัดคะแนนกันเอง จนทำให้ได้รับคะแนนเสียงดังกล่าว ซึ่งเป็นการสะท้อนเสียงความต้องการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วย

พร้อมระบุว่า สิ่งที่ถือเป็นความท้าทายต่อไปของ ผศ.ดร.ชัชชาติคือ ความคาดหวังของประชาชนที่ลงคะแนนเสียงเลือกเข้มาเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หากมีการแก้ไขปัญหาได้แท้จริง จะถือเป็นสิ่งที่ดี เกิดประโยชน์ขึ้นกับประชาชน และอาจจะขยายผลไปสู่การเมืองในระดับชาติต่อไปได้ในอนาคต

รายการเจาะข่าวเช้านี้