แนวคิด "ยาสูบ : ภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อม" เนื่องในโอกาสวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2565
139 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - ศ.เกียรติคุณ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ
ตำแหน่ง - ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ประเด็น - แนวคิด "ยาสูบ : ภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อม" เนื่องในโอกาสวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2565

ศ.เกียรติคุณ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวกับจุฬาเรดิโอพลัส ถึงแนวคิดการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกประจำปีนี้ ในหัวข้อ ยาสูบ : ภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อม ว่าที่ผ่านมาการรณรงค์ในทุกปีมักจะเป็นไปในเรื่องของสุขภาพหรือเศรษฐกิจ แต่ในปีนี้มีความแตกต่างออกไปและเป็นครั้งแรกที่องค์การอนามัยโลกใช้ประเด็นสิ่งแวดล้อมเป็นจุดเด่นของการรณรงค์ ซึ่งก็สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบในมาตรการที่ 17-18 ที่ระบุถึงการดูแลสภาพแวดล้อมด้วย โดยที่ผ่านมากระบวนการผลิตบุหรี่ก็ยังมีการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติไปเป็นจำนวนมากเริ่มตั้งแต่กระบวนการปลูกใบยาสูบ จนมาถึงปลายทาง เพราะการปลูกต้องทำลายพื้นที่ป่าพร้อมกับใช้ฟืนเพื่อบ่มใบยาสูบเป็นจำนวนมาก

พร้อมระบุว่า บุหรี่ยังมีส่วนประกอบของพลาสติกที่ถูกย่อยได้ยาก ทำให้มีก้นกรองถูกทิ้งกว่าร้อยละ 65 จากจำนวนกว่า 4 ล้าน 5 แสนล้านมวนในสิ่งแวดล้อมทั่วไป และมีผลต่อสิ่างแวดล้อมและสัตว์ป่าต่างๆด้วย

รายการเจาะข่าวเช้านี้