ปลดล็อกกฎหมายให้สารสกัดกัญชาใช้ทางการแพทย์ได้
83 views
0
0

ปลดล็อกกฎหมายให้สารสกัดกัญชาใช้ทางการแพทย์ได้
ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ : ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย