โรคข้อเข่าเสื่อม
70 views
0
0

โรคข้อเข่าเสื่อม
ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ : พญ.ดลฤดี ศรีศุภผล ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย