ความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์กับคนไทย
66 views
0
0

ความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์กับคนไทย
ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ : ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย