จุลินทรีย์กินน้ำมัน | จุฬาปริทรรศน์
38 views
0
0

รายการจุฬาปริทรรศน์ วันที่ 17 ก.ค. 65
ติดตามเรื่อง "จุลินทรีย์กินน้ำมัน"
นวัตกรรมจุฬาฯ สู้ภัยน้ำมันดิบรั่วกลางทะเล

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรฤทัย ภิญญาคง
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รับฟังรายการสดได้ทาง Chula Radio Plus FM 101.5 MHz
และ Joox Application หรือฟังย้อนหลังได้ที่ www.curadio.chula.ac.th

ดำเนินรายการโดย : ชยากรณ์ กำโชค