เตาอั้งโล่ ช่วยประหยัดพลังงาน จริงหรือไม่ ? #SciFindEP43
33 views
0
0

เตาอั้งโล่ ช่วยประหยัดพลังงาน จริงหรือไม่ ? #SciFindEP43 ร่วมคิดและค้นหาคำตอบกับ
รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในรายการ Sci Find

คลิก...ฟังรายการเต็มๆที่ https://curadio.chula.ac.th/Radio-Dem...ติดตามฟังรายการ Sci Find ได้ทุกวันศุกร์
เวลา 16.30-17.00 น.

#SciFind #ค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจษฎ์