ลดน้ำหนักด้วยพยาธืตัวตืดเป็นความเชื่อที่ผิดหรือไม่ ? #SciFind_46
91 views
0
0

#SciFind_46 ร่วมคิดและค้นหาคำตอบกับ รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในรายการ Sci Find คลิก...ฟังรายการเต็มๆที่ https://curadio.chula.ac.th/Radio-Dem... เวลา 16.30-17.00 น.
ออกอากาศวันที่ 12/8/2565 สถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz #ChulaRadioPlus
#SciFind #ค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจษฎ์