ลงทุนอย่างไรด้วยปัจจัย ESG
161 views
0
0
"ตอนที่ 1"

ลงทุนอย่างไรด้วยปัจจัย ESG (ตอนที่ 1)

• ลงทุนในหุ้น ESG ดีอย่างไร (นาที 1.20)

• ESG (Environment, Social, Governance) คืออะไร (นาที 5.50)

• ถ้าต้องการนำ ESG มาประกอบการลงทุน จะประเมินหรือวิเคราะห์อย่างไร (นาที 11.10) 1. integration 2. screening 3. thematic

• ทำไมนักลงทุนควรมีส่วนร่วมเวลาเกิดปัญหาหรือเรื่องไม่เหมาะสม หรือ Active ownership (นาที 21)

รายการ innovative wisdom
รศ.ดร.คณิสร์ แสงโชติ และ ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย