ลงทุนอย่างไรด้วยปัจจัย ESG
146 views
0
0
"ตอนที่ 2"

ลงทุนอย่างไรด้วยปัจจัย ESG (ตอนที่ 2)

• การใช้ปัจจัย ESG ประกอบการลงทุน (นาที 0.40)

• วิธีเลือกหุ้น ESG แบบง่ายๆ ด้วย Sustainability index (นาที 7.45)

• Sustainability index มีวิธีการประเมินอย่างไร น่าเชื่อถือไหม (นาที 12.35)

• ESG index ในประเทศไทย (นาที 19.40)

รายการ innovative wisdom
รศ.ดร.คณิสร์ แสงโชติ และ ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย