การปวดคอและหลังจากการนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์
69 views
0
0

การปวดคอและหลังจากการนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์
ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ : อรรควุฒิ คนกาญจน์ นักกายภาพ สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย