ไขมันทรานส์ มีปัญหาอะไร?
67 views
0
0

ไขมันทรานส์ มีปัญหาอะไร?
ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ : เพียงพิศ กมลผัน นักโภชนาการ ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์