การเตรียมลำไส้ใหญ่เพื่อการส่องกล้อง
71 views
0
0
"ผศ.ดร.รุ้งระวี นาวีเจริญ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"