พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
95 views
0
0

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
ผู้ดำเนินรายการ : รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
วิทยากรรับเชิญ : น.สพ.อลงกรณ์ มหรรณพ กรรมการวิชาการราชบัณฑิตยสภา