มีอะไรในพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557
104 views
0
0

มีอะไรในพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557
ผู้ดำเนินรายการ : ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต