ฝ่าวิกฤตรับมือฝุ่น PM 2.5
120 views
0
0
"ผศ.นพ.กมล แก้วกิติณรงค์ แพทย์เฉพาะทางการหายใจและภาวะวิกฤตทางการหายใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย"

ฝ่าวิกฤตรับมือฝุ่น PM 2.5
ผู้ดำเนินรายการ: อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ: ผศ.นพ.กมล แก้วกิติณรงค์ แพทย์เฉพาะทางการหายใจและภาวะวิกฤตทางการหายใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย