เต่าออมสิน: กรณีศึกษาน่ารู้ของสังคมไทย (ตอนที่ 1)
76 views
0
0

ย้อนรอยการทำงานของทีมสัตวแพทย์ จุฬาฯ กับการดูแล "เต่าออมสิน"
- จากจุดเริ่มการดูแล สู่การรักษา ถึงการพักฟื้น เต่าออมสิน
- ทำไมเต่า (ในบ่อ) ถึงกินเหรียญ (โลหะ)
- เข้าใจธรรมชาติของเต่า...ปล่อยเต่า บุญหรือบาป?

รายการสัตวแพทย์สนทนา
ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.สพ.ญ.ดร.นันทริกา ชันซื่อ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย