อาการ Jet Lag
112 views
0
0
"วิธีปฏิบัติตัวเพื่อช่วยบรรเทาอาการ Jet Lag"

อาการ Jet Lag
ผู้ดำเนินรายการ: อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ: คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย