เต่าออมสิน: กรณีศึกษาน่ารู้ของสังคมไทย | ตอนที่ 2
75 views
0
0

บทเรียนจากเต่าออมสิน...สู่การ (อนุ) รักษ์เต่า
คนกับสัตว์อยู่ด้วยกันได้อย่างไร

รายการสัตวแพทย์สนทนา
ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.สพ.ญ.ดร.นันทริกา ชันซื่อ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย