การบอกอายุสิ่งของโบราณโดยอาศัยการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี (ตอนที่ 2)
103 views
0
0

การบอกอายุสิ่งของโบราณโดยอาศัยการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ: อ.สิทธิชัย จันทรศิลปิน