ทำไมโลกต้องให้ความสนใจการแต่งตั้งผู้พิพากษาศาลสูงสุดสหรัฐ
447 views
0
0

ดร.มหาเธร์ โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เปิดประเด็นบนเวทีการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ
-สันติภาพของโลกยังไม่ดีขึ้น (หลังจาก 15 ปีผ่านไป) ในวันที่เขาได้กลับมา
-กรณีโรฮิงญา ประเทศเมียนมา ควรเลิกอ้างหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายใน มองดูคนฆ่ากันตาย และผู้นำ (อองซาน ซูจี) สามารถนิ่งดูดาย ไม่ทำอะไรได้อย่างไร!

เบรตต์ คาวานอห์ (Brett Kavanaugh) ได้รับการเสนอชื่อจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลสูงสุด แต่เจอข้อกล่าวหาล่วงละเมิดทางเพศ Dr. Christine Blasey Ford
-ทำไมเราต้องให้ความสนใจการแต่งตั้งผู้พิพากษาศาลสูงสุดสหรัฐ 2018
-ความสำคัญของศาลสูงสุดสหรัฐ

การแต่งตั้งผู้พิพากษาศาลสูงสุดสหรัฐ

ระบบการเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ร่างรัฐธรรมนูญต้องการให้มีการถ่วงดุลอำนาจและแยกอำนาจอย่างเด็ดขาดระหว่าง 3 ฝ่าย คือ นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ เหตุผลก็เพื่อไม่ต้องการให้อำนาจกระจุกตัวอยู่ที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด

ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน
ฝ่ายตุลาการ (ในที่นี้หมายถึง ศาลสูงสุด มีผู้พิพากษาศาลสูงสุด 9 คน ทำหน้าที่ตีความกฎหมาย ที่สำคัญคือกฎหมายรัฐธรรมนูญ) ได้รับการเสนอชื่อโดยประธานาธิบดี
มีคนตั้งคำถาม แล้วผู้พิพากษาจะวางตัวเป็นอิสระได้อย่างไร?

ความเป็นอิสระอยู่ตรงนี้!

หลังจากได้รับการเสนอชื่อ บุคคลนั้นต้องเข้าไปให้ปากคำและได้รับการยืนยันจากสมาชิกวุฒิสภา 100 คะแนนเสียง โดยที่ผู้เสนอชื่อ (ประธานาธิบดี) ไม่มีอำนาจเหนือบุคคลนั้นแล้ว
ที่สำคัญ ตำแหน่งผู้พิพากษาศาลสูงสุดสหรัฐ สามารถดำรงตำแหน่งได้ตลอดชีวิต หากไม่ลาออก เสียชีวิต หรือมีข้อหาอุกฉกรรจ์จนต้องพ้นจากตำแหน่ง
ดังนั้นหลังจากได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาศาลสูงสุด แทบจะเรียกได้ว่าเป็นอิสระจากอำนาจทุกฝ่าย ส่วนอุดมการณ์ทางการเมืองแต่ละบุคคลจะเป็นอย่างไร เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

ขณะนี้ (กันยายน 2018) เหลือผู้พิพากษาศาลสูงสุด 8 คน ถามว่าสำคัญอย่างไรถ้าไม่ครบ 9 คน
ต้องบอกว่าเกิดปัญหา เพราะในกรณีที่มีคำตัดสินและคะแนนสองฝ่ายเท่ากัน จำเป็นต้องมีคนตัดสินว่าฝ่ายใดจะเป็นฝ่ายชนะ

สหประชาชาติ

การที่สหประชาชาติไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้อย่างจริงจัง โดยเฉพาะประเด็นสันติภาพ การก่อร้าย การละเมิดสิทธิมนุษยชน
สาเหตุสำคัญคือความไม่เป็นเอกภาพของประเทศมหาอำนาจ 5 ประเทศ (จีน ฝรั่งเศส รัสเซีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐ) ในเรื่องความเห็นที่สอดคล้องกันในการแก้ไขปัญหา เพราะต่างมุ่งปกป้องผลประโยชน์ของประเทศตัวเอง
.
รายการรัฐศาสตร์สู่สังคม
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู และ ผศ.ดร.ปราณี ทิพย์รัตน์
ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย