ทำไมเราต้องสนใจเรื่องอ่าวเบงกอล
159 views
0
0

-ทำไมเราต้องสนใจเรื่องอ่าวเบงกอล
-มองเบงกอลจากมิติภาษา สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
-อาเซียนเข้าไปเกี่ยวกับอ่าวเบงกอลอย่างไร
.
เรื่องเล่าจากอ่าวเบงกอล | รายการ We are Asean+
ผศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.สุรัตน์ โหราชัยกุล ผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.กิตติพงศ์ บุญเกิด สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย