ไทย-ศรีลังกา ความสัมพันธ์ที่ไร้กาลเวลา | เรื่องเล่าจากอ่าวเบงกอล
145 views
0
0

ปี 2018 ครบรอบ 70 ปี การได้รับเอกราชของศรีลังกา

- ย้อนรอยความเป็นมา ความสัมพันธ์ไทย-ศรีลังกาผ่านพุทธศาสนา "ลังกาวงศ์"
- พยัคฆ์ทมิฬอีแรม กลุ่มชาติพันธุ์นี้คือใคร ปัญหาซับซ้อนโยงใยไปถึงไหน
- ขบวนการชาตินิยม หลังยุคอาณานิคมของศรีลังกา

ประเด็นชาตินิยมในศรีลังกา

หลังอาณานิคมเริ่มเห็นขบวนการชาตินิยมเกิดขึ้นหลายประเทศ ไม่เว้นแม้แต่ศรีลังกา ส่วนหนึ่งเป็นเพราะคนที่เป็นเจ้าของประเทศเกิดคำถามว่า ที่ผ่านมาปล่อยให้ฝรั่งมายึดครองได้อย่างไร หรืออย่างน้อยที่สุดเราควรรู้ว่ารากเหง้าของเราคือใคร

ในส่วนตัวคิดว่า ชาตินิยมไม่ได้ผิด แต่เมื่อใดก็ตามที่ชาตินิยมเข้าไปสู่เส้นแบ่งของชาติพันธุ์เป็นศูนย์กลาง หรือคำเรียกว่า Ethnocentrism ตรงนี้เริ่มอันตราย
รักชาติ รักแผ่นดิน ไม่ผิด แต่ถ้าคลั่งชาติขึ้นมา เราจะเริ่มมองคนอื่นเป็น THEM and US

ประเด็น ชาตินิยมในศรีลังกา ไม่ได้เป็นเรื่องชาติพันธุ์อย่างเดียว แต่เป็นเรื่องศาสนาด้วย พอผูกพันกับศาสนามาก ทำให้องค์กรทางศาสนาของศรีลังกาค่อนข้างเข้มแข็งและหัวรุนแรงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมือง

จริงๆ แล้วศาสนาไม่ได้เป็นภัย เพียงแต่มักถูกหยิบเป็นเครื่องมือเพื่อบ่งบอกอัตลักษณ์ บางทีก็ถูกบิดเบือน (ในทีนี้ไม่ได้หมายถึงศาสนาใดศาสนาหนึ่ง เพราะทำกันหมด) ซึ่งท้ายที่สุดก็กลายเป็นภัยคุกคามต่อการอยู่ร่วมกันโดยสันติ
.
เรื่องเล่าจากอ่าวเบงกอล | รายการ We are Asean+
ผศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.สุรัตน์ โหราชัยกุล ผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.กิตติพงศ์ บุญเกิด สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ดร.จิรยุทธ์ สินธุพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์เอเชียใต้ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย