ไข่กับคอเลสเตอรอล
70 views
0
0
"กินไข่เยอะ มีปัญหาคอเลสเตอรอลจริงหรือ"

ไข่กับคอเลสเตอรอล
ผู้ดำเนินรายการ: อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ: รศ.ดร.จงจิตร อังคทะวานิช คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย