การป้องกันไม่ให้ผู้สูงวัยล้ม
80 views
0
0
"ศ.พญ.อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา หัวหน้าหน่วยวิจัยฟื้นฟูระบบประสาท ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

การป้องกันไม่ให้ผู้สูงวัยล้ม
ผู้ดำเนินรายการ: อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ: ศ.พญ.อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา หัวหน้าหน่วยวิจัยฟื้นฟูระบบประสาท ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย