รู้เท่าทันมะเร็งปากมดลูก
172 views
0
0
"พญ.ฐานิตา เวชโช สาขามะเร็งวิทยานรีเวช โรงพยาบาลจุฬาภรณ์"

รู้เท่าทันมะเร็งปากมดลูก
ผู้ดำเนินรายการ: อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากร: พญ.ฐานิตา เวชโช แพทย์เฉพาะทางสาขามะเร็งวิทยานรีเวช โรงพยาบาลจุฬาภรณ์