มะเร็งเต้านม
416 views
0
0
"นพ.สิกฤษฏิ์ เด่นอริยะกูล ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย"

มะเร็งเต้านม
ผู้ดำเนินรายการ: อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากร: นพ.สิกฤษฏิ์ เด่นอริยะกูล ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย