สมุนไพรในวัยเกษียณ
77 views
0
0
"รศ.ภก.ดร.ชัยโย ชัชชาญทิพยุทธ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

สมุนไพรในวัยเกษียณ

รายการคลินิก 101.5
ผู้ดำเนินรายการ: อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ: รศ.ภก.ดร.ชัยโย ชัชชาญทิพยุทธ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย