การติดเชื้อในกระแสเลือด มหันตภัยร้ายในตัวเรา
383 views
0
0
"ผศ.ดร.ปาหนัน รัฐวงศ์จิรกุล คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

การติดเชื้อในกระแสเลือด มหันตภัยร้ายในตัวเรา

การติดเชื้อในกระแสเลือด
ภาวะที่ร่างกายมีจุลชีพแปลกแปลอมหรือเชื้อโรคปะปนอยู่ในกระแสเลือด ร่างกายจึงสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อกำจัดเชื้อโรค ขณะเดียวกันภูมิคุ้มกันที่สร้างขึ้นสามารถย้อนกลับมาทำลายอวัยวะต่างๆ ได้เช่นเดียวกัน ทำให้ระบบการทำงานของอวัยวะภายในล้มเหลว ดังนั้นหากติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม ผู้ป่วยจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา

รายการคลินิก 101.5
ผู้ดำเนินรายการ: อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ: ผศ.ดร.ปาหนัน รัฐวงศ์จิรกุล ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย