การดูดวงในมุมมองของนักจิตวิทยา
73 views
0
0
"รศ.ดร.อรัญญา ตุ้ยคำภีร์ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

การดูดวงในมุมมองของนักจิตวิทยา
-ทำไมคนถึงชอบดูดวงและพึ่งดวง

รายการคลินิก 101.5
ผู้ดำเนินรายการ: อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากร: รศ.ดร.อรัญญา ตุ้ยคำภีร์ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย