ออฟฟิศซินโดรม โรคฮิตคนทำงานออฟฟิศ
65 views
0
0
"ผศ.ดร.อุปเสน รัชนีกร คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

ออฟฟิศซินโดรม โรคฮิตคนทำงานออฟฟิศ

รายการคลินิก 101.5
ผู้ดำเนินรายการ: อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ: ผศ.ดร.อุปเสน รัชนีกร คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย