เมื่อลูกเป็นโรคภูมิแพ้ จะรับมือฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างไร
177 views
0
0
"อ.ดร.สุวิมล โรจนาวี คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

เมื่อลูกเป็นโรคภูมิแพ้ จะรับมือฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างไร

รายการคลินิก 101.5
ผู้ดำเนินรายการ: อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ: อ.ดร.สุวิมล โรจนาวี คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย