งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 16
99 views
0
0
"ภญ.ดร.สุภาพร ปิติพร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร "

งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 16
6-10 มีนาคม 2562

รายการคลินิก 101.5
ผู้ดำเนินรายการ: อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากร: ภญ.ดร.สุภาพร ปิติพร หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร