เตรียมตัวอย่างไรเมื่อไปร้านยา
147 views
0
0
"ภก.อนุกูล ชื่นอารมย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

เตรียมตัวอย่างไรเมื่อไปร้านยา
-วิธีสังเกตร้านยาคุณภาพ
-ถ้าต้องไปซื้อยาที่ร้านยา ต้องเตรียมข้อมูลอะไร
.
รายการคลินิก 101.5
ผู้ดำเนินรายการ: อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากร: ภก.อนุกูล ชื่นอารมย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย