หลากหลายมิติเบาหวานในผู้หญิง
76 views
0
0
"รศ.พญ.ธนินี สหกิจรุ่งเรือง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย"

หลากหลายมิติเบาหวานในผู้หญิง

รายการคลินิก 101.5
ผู้ดำเนินรายการ: อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากร: รศ.พญ.ธนินี สหกิจรุ่งเรือง สาขาวิชาต่อมไร้ท่อ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย