ตำรับยาแผนไทยที่ควรมีไว้ในตู้ยาสามัญประจำบ้าน
110 views
0
0
"ผศ.ภก.ดร.ชัยศักดิ์ จันศรีนิยม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

ตำรับยาแผนไทยที่ควรมีไว้ในตู้ยาสามัญประจำบ้าน

รายการคลินิก 101.5
ผู้ดำเนินรายการ: อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากร: ผศ.ภก.ดร.ชัยศักดิ์ จันศรีนิยม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย