งานวันการได้ยินโลก 2562
124 views
0
0
"ศ.พญ.เสาวรส ภทรภักดิ์ ประธานราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย"

งานวันการได้ยินโลก 2562 | World Hearing Day Thailand 2019
สถานการณ์ปัญหาโรคหูในประเทศไทยและการได้ยินในเยาวชนไทย

รายการคลินิก 101.5
ผู้ดำเนินรายการ: อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรร: ศ.พญ.เสาวรส ภทรภักดิ์ ประธานราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย