มะเร็งผิวหนัง
124 views
0
0
"นพ.รัศม์ฐวัฒน์ ดีสมโชค แพทย์เฉพาะทางด้านโรคผิวหนัง โรงพยาบาลจุฬาภรณ์"

มะเร็งผิวหนัง

รายการคลินิก 101.5
ผู้ดำเนินรายการ: อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากร: นพ.รัศม์ฐวัฒน์ ดีสมโชค แพทย์เฉพาะทางด้านโรคผิวหนัง โรงพยาบาลจุฬาภรณ์