ยารักษาไวรัสตับอักเสบซีให้หายขาด
309 views
0
0
"ศ.นพ.พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

ยารักษาไวรัสตับอักเสบซีให้หายขาด

รายการคลินิก 101.5
ผู้ดำเนินรายการ: อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากร: ศ.นพ.พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย