อาการปวดในส่วนต่างๆ ของร่างกาย
149 views
0
0
"ผศ.ดร.อดิษฐ์ จิรเดชนันท์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

อาการปวดในส่วนต่างๆ ของร่างกาย

รายการคลินิก 101.5
ผู้ดำเนินรายการ: อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากร: ผศ.ดร.อดิษฐ์ จิรเดชนันท์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย