ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
1,683 views
0
0
"อ.ดร.สุพันธิตรา ชาญประเสริฐ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก

รายการคลินิก 101.5
ผู้ดำเนินรายการ: อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากร: อ.ดร.สุพันธิตรา ชาญประเสริฐ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย