ผลการประชุม 4 ฝ่าย กรณีการยกเลิกใช้สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิดในประเทศไทย
37 views
0
0

วิทยากร - นางสาวบุญยืน ศิริธรรม
ตำแหน่ง - นายกสมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค
ประเด็น - ผลการประชุม 4 ฝ่าย กรณีการยกเลิกใช้สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิดในประเทศไทย

นางสาวบุญยืน ศิริธรรม นายกสมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค กล่าวกับสถานีวิทยุจุฬาฯ ถึงการประชุม 4 ฝ่าย กรณีการยกเลิกใช้สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิดคือ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอไพริฟอสในประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 ตุลาคมที่ผ่านมาว่า ที่ประชุมเห็นด้วยทั้งหมด กับการยกเลิกใช้สารเคมีทางการเกษตรทั้งสามชนิด ซึ่งแม้จะมีตัวแทนจากกรมวิชาการเกษตรมาคัดค้าน แต่ก็ออกคะแนนยกเลิกการใช้สารเคมีทางเกษตรตามที่ประชุมออกมา ดังนั้นจึงเชื่อว่า หากฝ่ายการเมืองมีความตั้งใจจริงในการยกเลิกใช้สารเคมีทางการเกษตรดังกล่าว ก็จะส่งผลไปยังข้าราชการต้องปฏิบัติตามนโยบายของฝ่ายการเมืองอย่างแน่นอน

รายการเจาะข่าวเช้านี้