ความน่าเชื่อถือของแบบวัดทางจิตวิทยา
64 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
สัญญาณอันตรายของแม่ระยะให้นมบุตรขาดสารอาหาร

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ความน่าเชื่อถือของแบบวัดทางจิตวิทยา โดย อ.สักกพัฒน์ งามเอก คณะจิตวิทยา จุฬาฯ

สุขภาพดีสร้างได้ :
การรักษาโรคด้วยการใช้สารกัมมันตรังสี โดย พญ.เจษฎาพร พร้อมเที่ยงตรง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

คำนี้ต้องขยาย :
โรคจอประสาทตาเสื่อม