โรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหารและเมื่อสุนัขท้องเสีย
3,100 views
0
0

โรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหารและเมื่อสุนัขท้องเสีย

โดยปกติ สุนัขและแมวจะถ่ายอุจจาระประมาณ 1-2 ครั้งต่อวัน ถ้าถ่ายมากกว่านั้นและอุจจาระมีลักษณะเหลวกว่าปกติ แสดงว่าสัตว์มีอาการท้องเสีย สังเกตจาก
- จำนวนครั้งของการถ่าย
- ลักษณะของอุจจาระ
- อาการอ่อนเพลียของสัตว์

สาเหตุของการท้องเสีย

เกิดจากการติดเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมาในน้ำแฉะที่ขังตามพื้น จากอุจจาระของสัตว์ป่วย เชื้อเหล่านั้น ได้แก่ พยาธิ แบคทีเรีย บิด โปรโตซัว ไวรัส แต่ตัวที่ทำอันตรายอย่างมากคือเชื้อ ไวรัสลำไส้อักเสบ (parvovirus) ซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

การรับเชื้อ

เกิดจากการกินสิ่งที่ปนเปื้อนในอาหารหรือน้ำ พบได้บ่อยเวลาเจ้าตูบหรือเจ้าเหมียวออกไปเดินย่ำพื้นที่ที่มีน้ำขัง ซึ่งมีเชื้อโรคปนอยู่ และด้วยพฤติกรรมที่รักสะอาด ไม่ชอบให้เท้าและตัวเปียกเลอะเทอะ เมื่อลับเข้าบ้านก็มักจะทำความสะอาดตัวเองโดยการเลียเท้าที่เปียกให้แห้ง ทำให้มีโอกาสรับเชื้อโรคที่ปนเปื้อนเข้าไป

เมื่อสัตว์เลี้ยงมีอาการท้องเสีย

>> ถ้ายังกินอาหารได้ ยังแข็งแรงวิ่งเล่นได้ สิ่งที่อาจช่วยเหลือได้เบื้องต้นคือ ใช้ผงเกลือแร่ ORS (Oral Rehydration Salt) ผสมน้ำให้สุนัขกิน เพื่อชดเชยการเสียเกลือแร่จากการถ่าย หลีกเลี่ยงการให้กินนม และให้งดอาหาร 1-2 มื้อเพื่อพักทางเดินอาหาร แต่ถ้ายังถ่ายเหลวหรือมีอาการอื่นร่วมต้องรีบพาไปพบสัตวแพทย์

>> กรณีที่เป็นมาก มีการอาเจียน ถ่ายมีเลือดปน ไม่ควรป้อนน้ำหรือยาเลย เพราะจะเป็นการกระตุ้นให้ระคายเคืองทางเดินอาหาร ทำให้อาเจียนมากขึ้น ควรรีบพำไปพบสัตวแพทย์ให้เร็วที่สุด เพราะสุนัขมีโอกาสเสียชีวิตเนื่องจากการติดเชื้อโรคลำไส้อักเสบจากเชื้อ parvovirus ได้
.
รายการ Pet Care onair
ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร และ สพ.ญ.ดร.ฉัตรวลี บุญธรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย