ระบบธนาคารอิสลาม
132 views
0
0
"ภาควิชาภาษาตะวันออก (สาขาภาษาอาหรับ)"

ระบบธนาคารอิสลาม
.
รายการอักษรพาที
อ.ดร.ทรงศักดิ์ หมัดสะ | อ.ดร.อภิชาติ พงษ์เกษม สาขาภาษาอาหรับ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.อาบิดีน วันขวัญ ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ชะรีอะห์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย