เสกวัสดุเหลือใช้ ให้มีค่าทางธุรกิจ
62 views
0
0
"ธันยวัฒน์ ทั่งตระกูล กรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ธาอีส อีโคเลทเธอร์ จำกัด"

เสกวัสดุเหลือใช้ ให้มีค่าทางธุรกิจ
• Thais Eco Leathers จุดเริ่มจาก ทำไมหนังที่เหลือจากการตัดเย็บต้องลงถังขยะ ถ้าจัดการให้ดีกว่านี้ เศษหนังก็เอาไปทำอะไรต่อได้ ไม่สูญเปล่า
• ขั้นตอนการสร้างคุณค่าให้หนังเหลือใช้ ไม่ใช่เพียงแค่เพื่อลดขยะ แต่กระบวนการทำต่อต้องดีด้วย ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
• สร้างมูลค่าจากขยะโดยไม่ผลิตขยะเพิ่ม
.
รายการ insight now
โตสิต วิสาลเสสถ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อติชาต วงศ์วุฒิวัฒน์ ผู้ดำเนินรายการ
ธันยวัฒน์ ทั่งตระกูล กรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ธาอีส อีโคเลทเธอร์ จำกัด