ได้เวลาปรับโฉมน้ำปลาตราปลาหมึก
126 views
0
0
"ปรญา คุณาเทียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงงานน้ำปลาไทย (ตราปลาหมึก) จำกัด"

ได้เวลาปรับโฉม น้ำปลาตราปลาหมึก
• น้ำปลา ของที่มีอยู่คู่ครัวทุกบ้าน ทำไมยังต้องปรับโฉมธุรกิจ
• ของที่ดูเหมือนยังไงก็ขายได้ มีตลาดรองรับ เปลี่ยนแปลงทำไม
• การทำการตลาดเพื่อให้ลูกค้าจดจำท่ามกลางตัวเลือกที่หลากหลาย และเข้าถึงผู้บริโภคยุคใหม่
• มองหาตลาดใหม่เพื่อเข้าถึงคนรุ่นใหม่
.
รายการ insight now
โตสิต วิสาลเสสถ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อติชาต วงศ์วุฒิวัฒน์ ผู้ดำเนินรายการ
ปรญา คุณาเทียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงงานน้ำปลาไทย (ตราปลาหมึก) จำกัด