ตรวจสอบสุขภาพธุรกิจด้วยธรรมะ
67 views
0
0
"พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ และผู้อำนวยการสถาบันการจัดการวิถีพุทธเพื่อสุขและสันติ"

ตรวจสอบสุขภาพธุรกิจด้วยธรรมะ
- ธรรมะกับธุรกิจ สิ่งที่ต้องทำไปด้วยกัน
- ถ้าธุรกิจไม่มีธรรม จะไปได้อย่างไร
- หลักธรรมสำคัญสำหรับผู้ทำธุรกิจ
.
รายการ insight now
โตสิต วิสาลเสสถ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อติชาต วงศ์วุฒิวัฒน์ ผู้ดำเนินรายการ
พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ และผู้อำนวยการสถาบันการจัดการวิถีพุทธเพื่อสุขและสันติ