รู้ลึก รู้จริง เรื่อง Social Enterprise (SE)
96 views
0
0
"รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ"

รู้ลึก รู้จริง เรื่อง Social Enterprise (SE)
Social Enterprise การทำธุรกิจที่เติบโตไปพร้อมกับชุมชน

- Social Enterprise คืออะไร
- ทำไมการทำธุรกิจต้องมาพร้อมกับ Social Enterprise
.
รายการ insight now
โตสิต วิสาลเสสถ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อติชาต วงศ์วุฒิวัฒน์ ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ